výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti KOKOZA, o.p.s. 2014

Společensky prospěšné podnikání?

Rok 2014  pro nás byl ve znamení usazování a výzev, opustili jsme open space v Hub Praha a našli jsme zázemí ve sdílené kanceláři s Auto-matem, změnili jsme účetní, rozšířili jsme tým, v únoru jsme společně s tímto týmem zažili první strategické plánování a vzápětí jsme se s některými zase loučili. Zaměřili jsme se na sdílení zdopovědnosti v týmu, sdílená zodpovědnost je pro nás důležitá a baví nás principy svobodných firem, v praxi jsme si je letos osahali a další roky ukážou, jestli i pro nás je to reálná možnost, jak vést celý podnik.

Doopravdy hodně času jsme strávili různými žádostmi a jednáním na úřadech a to především kvůli pronájmu pozemku pro další městskou a komunitní zahradu a umístění kompostovací technologie Rocket. Po nekonečných úpravách projektu jsme získali do pronájmu pozemek dlouhodobě nevyužívané zahrady u budovy bývalé mateřské školky, nyní u městského úřadu ve Vidimově.

Na tomto pozemku jsme se naplno rozjeli realizaci projektu zaměřeného na integraci osob se zkušeností s duševním onemocněním. Vytvořili jsme přímo v zahradě a jejím okolí tréninková, integrační a dobrovolnická místa a zapojování osob s duševním onemocněním do aktivit celého podniku se pomalu, ale jistě stalo nedílnou součástí naší mise. O pop up zahradu, kterou jsme vytvořili na Pankráci, celou sezonu pečovali právě naši kolegové s duševním onemocněním.

Rocket stále svůj domov a uplatnění hledá a my už nyní víme, že na pozemku městské části Praha 11 umístěn nebude, pravděpodobně jsme při zavádění této inovace předběhli dobu. Nevzdáváme se a pro rok 2015 máme cíl jasný!  Získali jsme cennou podporu od dalších partnerů i zajímavé zakázky. Podařilo se nám snížit poměr financí získaných z dotací a navýšit absolutní výši příjmů z tržeb a do dalších let bychom rádi tento poměr postupně obrátili ve prospěch komerčních zakázek.

Hodně jsme se v tomto roce učili, o sobě, o světě a o potřebách lidí, pro které připravujeme naše služby a produkty, začtěte se do naší výroční zprávy a já pevně doufám, že mezi řádky toto naladění dýchne i na vás.  Výroční zpráva o činnosti KOKOZA, o.p.s. 2013

Setkávání, síťování, spolupráce

Od chvíle, kdy jsme si KOKOZU vymysleli, začal čas naplněný setkáváním, síťováním a spoluprací s nejrůznějšími lidmi. Bez těchto aktivit bychom nikdy nebyli tam, kde jsme nyní. KOKOZA si za tři roky své existence udělala jméno, ale hlavně k sobě přitáhla početnou skupinu lidí, které stejně jako nás pěstování a kompostování ve městě baví. Ze začátku jsme nejvíce potřebovali rady, protože jsme toho o kompostování a pěstování vlastně moc nevěděli, dopředu nás hnalo nadšení a svým způsobem i naivita. Hned po několika setkáních s odborníky jsme zjistili, že to nebude zas tak jednoduché, ale nenechali jsme se odradit. Následovaly výjezdy do zahraničí, kde jsme se utvrdili v tom, že podobné projekty již jinde fungují, což nám dodalo odvahu a chuť rozjet to! Zásadní byla četná setkání s městskými úřady, kam jsme s vizí získat pozemek pro náš projekt přinesli téma komunitních zahrad a městského kompostování jako takové. Do té doby se na městských částech řešily pouze zahrádkářské kolonie a velké kompostárny na okrajích Prahy. Díky této nesmírně náročné, ale potřebné osvětové práci jsme nejenom získali pozemek přímo u úřadu městské části, ale zároveň jsme otevřeli dveře dalším podobným projektům, kterých se v roce 2013 zrodilo hned několik. Abychom tento trend podpořili, spustili jsme na našich stránkách mapu, kam mohou lidé vkládat informace o svých zahradách, zelených balkonech a vnitroblocích, kompostech a kompostárnách. Brzy nás začali kontaktovat lidé, kterým byly naše aktivity blízké, někteří se u nás dokonce zabydleli. Silní jsme začali být teprve tehdy, když jsme se spojili s našimi pečlivě vybranými partnery, díky kterým jsme mohli zrealizovat řadu workshopů, ale i prodejní a osvětový stánek. Dobré vztahy máme i s novináři, naše téma je baví a my se s nimi rádi podělíme o to, co víme a na čem právě děláme. Tím nejdůležitějším místem na naší cestě je bezesporu Hub Praha, sdílený pracovní prostor, kde se cítíme jako doma a nová spojení se zde rodí zcela přirozeně. Jsme přesvědčeni, že pouze spoluprací s ostatními může vzniknout něco velkého, pro nás je to město plné komunitních zahrad a lokálních kompostáren.

Výroční zpráva o činnosti KOKOZA, o.p.s. 2012

Jak to všechno vlastně začalo...

Na podzim roku 2010 jsme s Kristinou hledaly způsob, jak dělat to, co nás baví a bude nás živit zároveň. Chtěly jsme kombinovat společensky prospěšné aktivity s businessem, se kterým jsme ale do té doby měly pouze málo zkušeností. S úsměvem vždy vzpomínám na různé nápady, které jsme v té době měly. Pak jsme našly vysněný projekt, který kombinuje kompostování ve městě se zaměstnáváním lidí se znevýhodněním, inspirovaly nás podobné projekty v Anglii. Výhra v soutěži Social Business Idea 2010 nás zavázala uvést naše myšlenky a nápady v realitu, a proto jsme se rozhodly v roce 2011 navštívit Anglii a rok nato také Německo, abychom si ověřily, že koncept, který jsme vymyslely, už úspěšně funguje. Vrhly jsme se do toho po hlavě a začaly podnikat první aktivní kroky vstříc realizaci konkrétních plánů. V závěru roku 2011 jsme spojily síly s KC Zahrada, kde na jaře 2012 vznikla společnými silami zbrusu nová komunitní zahrada, jedna z prvních v Praze. Rok 2012 pro nás byl přelomový, a proto jsme na jaře 2012 kromě zahrady založily také obecně prospěšnou společnost KOKOZA, o. p. s. Naším cílem je zaměřit se na řešení společenských a environmetálních problémů, jako je velký objem bioopadu, který končí bez využití na skládkách, nezaměstnanost lidí se znevýhodněním a nedostatečné zapojení seniorů do aktivit ve společnosti. V době, kdy píšu tento krátký úvod, už uběhl od oficiálního založení naší společnosti rok a půl a zodpovědně mohu říci, že jsme se rozhodně nenudili a někdy jsme se i pořádně zapotili. Na cestě nás stále drží zčásti idealismus, velká dávka vytrvalosti a chuť spolupracovat. Objevujeme možnosti a hranice spolupráce s různými partnery, a propojujeme tak zdánlivě nepropojitelné světy neziskového sektoru a businessu, nebojujeme s veřejnou správou a hledáme styčné plochy s aktivními úředníky a zastupiteli. Vám i sami sobě do dalších let přejeme více lidí s podobným naladěním a úsměvem na tváři.