s kým spolupracujeme

Green Doors, o. s.

S občanským sdružením Green Doors realizujeme projekt od 1. srpna 2013 do 30. dubna 2015 OPPA Komunitní zahrada: bezpečné místo pro trénink a pracovní začlenění osob se zkušeností s duševním onemocněním.

Občanské sdružení Green Doors se zabývá zejména začleňováním lidí, kteří onemocněli schizofrenií nebo jinou duševní nemocí, na otevřený trh práce. Zaměřuje se především na práci s mladými, krátkodobě nemocnými lidmi, které podporuje v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji do běžného života. Rolí Green Doors v tomto systému je poskytovat klientům kompletní podporu v oblasti přípravy na práci nebo studium.

Snaží se co nejvíce propojovat sociální služby s běžným životem ve společnosti. Vychází z myšlenky, že obeznámenost veřejnosti s problematikou duševního zdraví usnadňuje klientům jejich zařazení do běžného zaměstnání či do školy. Pilířem služeb Green Doors je sociální podnikání formou tréninkových kaváren a restaurace, ve kterých propojuje pracovní rehabilitaci s gastronomickými službami pro veřejnost. Pořádá kulturní a osvětové akce. Green Doors je nestátní, nezisková organizace.

 

IdeaSense

IdeaSense je týmem profesionálů, jejichž znalosti a zkušenosti sahají od kulturní antropologie po komplexní technologie. V IdeaSense využívají příležitosti tam, kde jiní vidí problémy. Důkladně zkoumají chování lidí, jejich emoce a skutečné potřeby v různých životních situacích. Toto porozumění pak přenáší do návrhu technologií, služeb a produktů tak, aby jim zákazníci nejen rozuměli, ale aby jim také přinášely radost.

V roce 2015 nás IdeaSense provedli výzkumem, který jsme realizovali metodou Human Centred Design. Vedli nás při přípravách na ideační workshop a při workshopu samotném, který jsme si v  prostoru jejich kanceláře v Hubu nejen moc užili, ale také jsme získali spoustu podnětů k realizaci řešení vedoucích ke zvýšení počtu lidí holdujících kompostování ve městě. Během prototypovacího workshopu nám pomohli nadesignovat dvě služby, které Kokoza nabízí. Jsou jimi Mapa sdružující místa, kde lidé pěstují a kompostují a služba Kompostování do firem. Děkujeme za opravdu profesionální péči, která nás posunula o kus dopředu.

 

Lifefood

Lifefood je první a největší český výrobce produktů živé stravy neboli rawfood. Svou výrobu zakládá na principu „opravdu raw“ – počínaje výběrem jednotlivých surovin, přes jejich zpracování až po finální balení pochutin. Ve všech fázích výroby Lifefood dodržuje pravidla raw produkce z čistých, chemicky neošetřených ingrediencí při dodržení nízkých teplot 42 – 45 °C. Díky objemu, šíři sortimentu a špičkové technologii je dnes firma největším producentem rawfood na světě.

Společně s firmou Lifefood spouštíme unikátní on site kompostovací technologii, která umožňuje zpracovat bioodpad přímo v místě, kde vzniká! 


Lovebrand – konzultanti pro budování značky a marketing v sociálních médiích

 Lovebrand je dílna na značky, které mají lidi rádi. Tahle poradenská firma pomáhá Kokoze se strategií značky. Zabývá se tím, jak co nejlépe dostat k širokému publiku kokozí vizi a vůbec celý smysl toho, proč tady jsme. Mimo budování značky nám Lovebrand radí i jak co nejlépe uchopit prezentaci na webu, Facebooku, v newsletteru a dalších online sociálních médií.

Lovebrand pomáhá svým partnerům, aby jejich značky získávaly věrné zákazníky, protože ti jsou velmi cení. Zabývá se tedy budováním a řízením značek a využívá k tomu především nová sociální média, protože to je prostor, kde může být značka svým zákazníkům nablízku. Honza, Máša a Matez vám dokáží poradit nejen s nastavením značky, ale i s tím, kde je vhodné se značkou působit. Stručně řečeno, Lovebrand se stará strategie značek, weby, social media marketing a kreativní kampaně.

 

 

Bona, o. p. s. 

Dílna technických služeb, Bona o.p.s je službou sociální rehabilitace. Poskytuje uživatelům sociální služby bezpečný prostor k pracovní rehabilitaci a podporu pracovních terapeutů. S Bonou pojí Kokozu nejen spolupráce s lidmi s duševním onemocněním, práce na zahradě, zahradničení a zvelebování veřejného prostoru. Vyměňujeme si také odborné know how a od teď již sdílíme i zahradnické náčiní. 

 

Časopis Zahrádkář

Časopis Zahrádkář přináší informace o květinách, okrasných dřevinách, ovoci, zelenině a v pravidelném kalendáriu napoví o aktuální práci na zahrádce. Nezapomíná ani na ochranu rostlin, právní problémy, nové odrůdy, různé způsoby pěstování, drobnou mechanizaci a nářadí, nové přípravky a další. Zahrádkáři není cizí ani téma městských a komunitních zahrad a právě proto nám pomáhá na svých stránkách propagovat naše workshopy. 

 

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR)

Kokoza, o. p. s. je PREMIUM členem A-CSR. Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je nezisková organizace, která tvoří platformu, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti firmy, neziskové organizace, sociální podniky, školy, veřejnou správu i jednotlivce.

A-CSR přijala 10 základních principů UN Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN, a je hostitelskou organizací Národní sítě Global Compact Česká republika

A-CSR provozuje nejvyhledávanější informační portál o společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelném podnikání u nás. Již od roku 2009 přináší aktuality ze světa CSR, neustále informuje o zajímavých projektech z této oblasti, pořádaných akcích nebo publikacích, které stojí za vaši pozornost.

 

ECOart SALON ROLLAND 

ECOart SALON ROLLAND je první nezávislý multifunkční prostor, který spojuje krásu těla, ducha a mysli. Kadeřnický, kosmetický a masérský salón s holistickým přístupem, kde se můžete dále vzdělávat na seminářích a workshopech, potkávat se na cvičení jógy, nebo na přehlídkách a vernisážích s talentovanými umělci. Dodržují ekologické zásady a dbají na obecně prospěšný a udržitelný přístup k naší zemi. 

Přímo v salonu třídí 5 komodit (papír, plasty, sklo, hliník a bioodpad). Rolland se stal jedním z prvních podniků, kde se aktivně kompostuje bioopad z komunity. Speciální pytlík na bio-odpad je k dostání za pět kaček přímo a pohodlně v ECOart SALONU ROLLAND na Francouzské třídě 17. Za každých dvacet pytlíků plných domácího potravinového odpadu, které občan přinese do hnědé popelnice, získá mytí hlavy organickou kosmetikou ROLLAND a foukanou zdarma! A pokud nemáte BIO-ODPADU na pytlík, za každou slupku od banánu nebo kůru z pomeranče budou v ECOart SALONU rádi - přímo před vchodem do salonu se nachází nádoba, která vybízí: "Přispěj nám svým bio-odpadem!"


Kompostuj.cz

Kokoza, o. p. s. je partnerem celorepublikové kampaně Kompostuj.cz, kterou vytvořil Ekodomov. Kompostování nám společně dává smysl. 


Nadace Partnerství

V roce 2014 nadace Partnerství podpořila projekt osázení dvou přírodních záhonů v komunitní a městské zahradě v ulici Vidimova na pražském jižním městě. Děkujeme:)


Nadační fond rodiny Orlických

Rodina Orlických podpořila v roce 2014 projekt Komunitní kompostárna, díky kterému jsme získali profesionálku do kompsotovacího týmu, pořídli jsme vybavení pro kompostování v lokalitě měatské části Praha 11 a zapojili jsme do kompostování na sídlišti i místní obyvatele. 

 

Výzkumný ústav zemědělské techniky a Česká zemědělská univerzita v Praze

VÚZT a ČZU vytvořili ve spolupráci s dalšími partnery v rámci projektu č. QI19C199 "Optimalizace technologie faremního vermikompostování" certifikovanou metodiku pro zpracování bioopadů pomocí vermikompostování. Metodiku si můžete přečíst zde