Projekty

Na apríla 2015 jsme se pustili do realizace projetku „Bioodpad je poklad“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Projekt na svém začátku mapuje bariéry a motivaci Pražanův otázce kompostování ve městě. V průběhu projektu budeme dělat to, co je Kokoze vlastní, tedy inspirovat a motivovat ke kompostování ve městě! S výstavním stánkem nás potkáme na různých akcích. Na základě průzkumu vytvoříme praktické pomůcky, které podpoří všechny, kteří se budou rozhodovat a rozhodnou ve městě kompostovat.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

 

Od 1.8.2013 do 30. 4. 2015 jsme realizovali projekt OPPA Komunitní zahrada: bezpečné místo pro trénink a pracovní začlenění osob se zkušeností s duševním onemocněním. V rámci kterého vznikly zajímavé výstupy jako je metodika tréninkových míst v komunitní zahradě, informační brožura služeb Kokoza, o. p. s. a pracovní manuál

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 


V roce 2013 jsme získali finanční podporu od Městské části Praha 11 v rámci Grantového programu v oblasti životního prostředí na projekt Komunitní kompostování a zahrada.

Hlavním cílem projektu je vytvořit pro lidi, kteří nemají vlastní zahradu, a přesto by si rádi něco vypěstovali, prostor, kde mohou společně zasadit zeleninu, bylinky nebo drobné ovoce a získat tak nejenom zkušenost s pěstováním, ale i přátele, s kterými se o ni podělí. Místem realizace je zahrada při KC Zahrada na Jižním Městě. Dále chceme oslovit zástupce Městské části Praha 11 a společně hledat možnosti, jak tento trend šířit dál.

Dalším podpořeným projektem v roce 2013 je osvětová kampaň Kompostování a pěstování ve městě, která je financovaná z grantového programu Městské části Praha 4

V rámci projektu vznikne leták s informacemi o možnostech kompostování a pěstování ve městě, který bude distribuován na vybraná místa po Praze 4.