pracovní trénink

Nabízíme uplatnění pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním v městské zahradě Vidímova na Jižním městě. 

 

Aktuálně nabízíme tréniniková a dobrovolnická místa. 

Kritéria příjmu na tréninkové místo

Kokoza spolupracuje především s lidmi, kteří jsou krátkodobě nemocní a motivovaní ke změně. Své kolegy se snaží individuálně podpořit v úsilí překonat dobu spojenou s nemocí avrátit se do běžného života. Poskytuje komplexní podporu v pracovní oblasti.

 

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí na tréninkové místo je vstupní osobní pohovor s pracovní konzultantkou, doporučení od ošetřujícího lékaře a úspěšné absolvování zkušebních směn.

Vstupní pohovor má informativní charakter. Zde se uchazeč dozví jaké jsou podmínky pro přijetí na tréninkové místo, jak trénink probíhá a jaká je aktuální nabídka volných míst. Rozhovor je zaměřen na to, co může trénink přinést, jaká jsou očekávání, potřeby a přání uchazeče.

Zkušební směny slouží k praktickému otestování si náplně práce a přístupu pracovního asistenta a pracovní konzultantky. Uchazeč si ověří, zda se jedná o práci, která ho bude bavit a jak mu bude vyhovovat spolupráce s kolegy v týmu.

 

Tréninkové místo

Cílem tréninku může být zlepšení sociálních a pracovních dovedností, vyjasnění pracovních cílů, nebo podpora při návratu na otevřený trh práce. Pracovní trénink pomáhá lidem lépe strukturovat čas, nacvičovat pracovní činnosti a dovednosti, zlepšovat kognitivní funkce, trénovat komunikaci, posilovat sebevědomí, tvořit si o sobě reálné sebehodnocení a kultivovat soužití s okolím. Trénink má zpětný efekt na léčbu. Krize jsou méně časté, dají se dříve podchytit, hospitalizaci se dá předejít nebo má klidnější průběh.

Trénink trvá 300h, uzavírá se na Dohodu o provedení práce (DPP).Pracovní trénink probíhá s podporou pracovního asistenta, který je s pracovníkem v zahradě přítomen každý den.Součástí tréninku jsou také pravidelné schůzky s pracovní konzultantkou. Schůzky poskytují bezpečný prostor pro sdílení pracovních témat.

 

Náplň práce – Pomocný zahradník

V Komunitní zahradě Vidimova nabízíme v současné době tréninková místa na pozici Pomocný zahradník. Jedná se o práci v zahradě a jejím okolí 3x až 5x týdně v rozsahu 2 až 6hodin. Stupeň zátěže je zpočátku nižší, pracovník zátěž postupně zvyšuje. Pomocný zahradník se věnuje údržbě komunitní zahrady, hlavní pracovní činností je sázení květin a zeleniny, okopávání, zalévání, pletí, rytí, hrabání trávy, šintování či kompostování. Věnuje se drobnému úklidu v komunitní zahradě i v okolí úřadu. Informuje zahradníky z řad veřejnosti o provozu komunitní zahrady a poskytuje provozní podporu. 

 

Prvním krokem je vstupní pohovor s pracovní konzultantkou Michaelou Noskovou, která zajišťuje příjem do tréninku. Pracovní konzultantku kontaktujte na tel: 777083870 nebo e-mailem: misa@kokoza.cz. Vstupní pohovor má informativní charakter, dozvíte se, jaké jsou podmínky pro přijetí, jak trénink probíhá a zda jsou aktuálně volná místa. 

 

Tréninková místa můžeme nabídnout díky podpoře ESF, kterou čerpáme v rámci projektu OPPA: 

Komunitní zahrada: bezpečné místo pro trénink a pracovní začlenění osob se zkušeností s duševním onemocněním. 

Děkujeme!