naše mise a vize

Naše vize a mise

Naší vizí jsou města, kde se instituce a lidé bez ohledu na jejich duševní zdraví aktivně podílejí na zpracovávání a dalším využití bioopadu a kde se daří pěstovat nejenom zeleninu, ale i dobré vztahy.

 

Propagujeme kompostování a pěstování ve městě, nabízíme uplatnění lidem se znevýhodněním a seniorům, boříme hranice mezi neziskovým a byznys světem.

 

KOKOZA, o. p. s. se zabývá těmito obecně prospěšnými službami

  • propagace a práce s veřejností v oblasti ekologického zpracovávání bioodpadu
  • propagace a práce s veřejností v oblasti městského pěstování
  • propagace a práce s veřejností v oblasti dalšího využívání odpadu a recyklace
  • svoz a zpracování bioodpadu na území hl. města Prahy
  • provoz ekologického kompostovacího zařízení na území hlavního města Prahy
  • prodej produktů souvisejících s veřejně prospěšnou činností společnosti
  • poskytování služeb souvisejících s veřejně prospěšnou činností společnosti
  • aktivity vedoucí k podpoře rozvoje dobrovolnicví
  • podpora zaměstnanosti osob se zdravotním a/nebo sociálním znevýhodněním